Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Oktober månads produktion 69,8 GWh

10:30 / 7 November 2017 Arise Press release

Bättre vindar än normalt under oktober månad resulterade i en elproduktion om 69,8 GWh, jämfört med månadens budget om 57,7 GWh.

Månadens produktion fördelade sig på 40,8 GWh egen produktion och 29,0 GWh samägd produktion, jämfört med månadens budget om 32,6 GWh respektive 25,1 GWh.

Halmstad den 7 november 2017

ARISE AB (publ)                                                                                                 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Daniel Johansson, VD Arise AB, +46 702 244 133

Denna information är sådan information som Arise AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 november 2017 kl. 10.30 CET.

Om Arise

Arise är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm.        

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. 46 35 10 450 71 00, org.nr. 556274-6726

E-mail: info@arise.se,www.arise.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/