Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

December månads produktion 90,1 GWh

11:30 / 10 January 2017 Arise Press release

Bättre vindar än normalt under december månad resulterade i en elproduktion om 90,1 GWh, jämfört med månadens budget om 62,1 GWh.

Månadens produktion fördelade sig på 41,4 GWh egen produktion och 48,7 GWh samägd produktion, jämfört med månadens budget om 33,9 GWh respektive 28,2 GWh.

Totalt producerade bolaget 634 GWh under fjolåret vilket är ca 5 % under budget. Produktionen fördelade sig på 346 GWh egen samt 287 GWh samägd produktion.

Utöver ovanstående årsproduktion tillgodoräknar sig Arise 6,4 GWh för el genererad av parker under byggnation och avyttringar, som egen produktion under 2016.

Halmstad den 10 januari 2017

ARISE AB (publ)                                                                                                 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Daniel Johansson, VD Arise AB, +46 702 244 133

Denna information är sådan information som Arise AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 januari 2017 kl. 11.30 CET.

Om Arise

Arise är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.        

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. 46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726

E-mail: info@arise.se,www.arise.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/