Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

November månads produktion 61,1 GWh

Något bättre vindar än normalt under november månad resulterade i en elproduktion om 61,1 GWh, jämfört med månadens budget om 58,9 GWh.
Månad...

09:15 / 8 Dec Arise Press release

Arise återköper obligationer

Arise meddelar idag att bolaget har återköpt obligationer till ett kvarvarande nominellt belopp om SEK 51 900 000. Återköpet gäller bolagets säker...

08:55 / 29 Nov Arise Press release

Oktober månads produktion 69,8 GWh

Bättre vindar än normalt under oktober månad resulterade i en elproduktion om 69,8 GWh, jämfört med månadens budget om 57,7 GWh.
Månadens pro...

10:30 / 7 Nov Arise Press release

September månads produktion 33,0 GWh

Svagare vindar än normalt under september månad resulterade i en elproduktion om 33,0 GWh, jämfört med månadens budget om 52,8 GWh.
Månadens ...

10:30 / 5 Oct Arise Press release

Augusti månads produktion 38,7 GWh

Normala vindar under augusti månad resulterade i en elproduktion om 38,7 GWh, jämfört med månadens budget om 38,9 GWh.
Månadens produktion fördel...

13:00 / 7 Sep Arise Press release

Flaggningsmeddelande i Arise AB

Flaggningsmeddelande i Arise AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.
Emittent
...

10:47 / 17 Aug Arise Press release

Juli månads produktion 35,5 GWh

Något svagare vindar än normalt under juli månad resulterade i en elproduktion om 35,5 GWh, jämfört med månadens budget om 38,2 GWh.
Månadens...

10:00 / 9 Aug Arise Press release

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2017

Andra kvartalet (1 april - 30 juni 2017)
Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 111 (90) mkr.
Rörelseresultatet före avskriv...

08:00 / 19 Jul Arise Press release

Juni månads produktion 49,2 GWh

Bättre vindar än normalt under juni månad resulterade i en elproduktion om 49,2 GWh, jämfört med månadens budget om 38,2 GWh.
Månadens produk...

15:00 / 7 Jul Arise Press release

Maj månads produktion 35,3 GWh

Svagare vindar än normalt under maj månad resulterade i en elproduktion om 35,3 GWh, jämfört med månadens budget om 43,7 GWh.
Månadens produk...

10:00 / 8 Jun Arise Press release

Arise outsourcar serviceverksamhet

Arise AB (publ) har idag ingått ett 15-årigt fullserviceavtal med Vestas. Avtalet innebär att service av bolagets samtliga Vestas-parker outsourca...

14:20 / 11 May Arise Press release

April månads produktion 56,5 GWh

Bättre vindar än normalt under april månad resulterade i en elproduktion om 56,5 GWh, jämfört med månadens budget om 47,7 GWh.
Månadens produ...

16:30 / 9 May Arise Press release

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2017

Första kvartalet i sammandrag
Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 44 (136) mkr.
Rörelseresultatet före avskrivningar (EBI...

08:00 / 4 May Arise Press release

Mars månads produktion 62,1 GWh

Normala vindar under mars månad resulterade i en elproduktion om 62,1 GWh, jämfört med månadens budget om 63,0 GWh.
Månadens produktion fördelade...

15:15 / 10 Apr Arise Press release

Årsredovisning 2016 finns nu tillgänglig

Arise AB:s årsredovisning för verksamhetsåret 2016 finns nu tillgänglig på vår hemsida www.arise.se.
Den skickas ut per post till aktieägare so...

10:30 / 6 Apr Arise Press release

Kallelse till årsstämma 2017

Aktieägarna i Arise AB (publ) ("Arise") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 4 maj 2017 kl. 11.00 på Scandic Hallandia, Rådhusgatan 4, 302 4...

16:00 / 4 Apr Arise Press release

Arise löser in obligationer

Arise meddelar idag att bolaget avser lösa in samtliga icke säkerställda gröna obligationer 2014/2017 om totalt SEK 350 miljoner (ISIN: SE00062200...

11:30 / 3 Apr Arise Press release

Konvertibelemissionen i Arise genomförd

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, HONGKONG, SINGAPORE, SYDAFRIKA, N...

08:30 / 21 Mar Arise Press release

Februari månads produktion 53,2 GWh

Något svagare vindar än normalt under februari månad resulterade i en elproduktion om 53,2 GWh, jämfört med månadens budget om 56,2 GWh.
Måna...

11:30 / 9 Mar Arise Press release

Januari månads produktion 69,9 GWh

Normala vindar under januari månad resulterade i en elproduktion om 69,9 GWh, jämfört med månadens budget om 70,1 GWh.
Månadens produktion fördel...

14:30 / 10 Feb Arise Press release

Flaggningsmeddelande i Arise AB

Flaggningsmeddelande i Arise AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.
Emittent
...

16:48 / 17 Jan Arise Press release

Flaggningsmeddelande i Arise AB

Flaggningsmeddelande i Arise AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.
Emittent
...

11:26 / 17 Jan Arise Press release

December månads produktion 90,1 GWh

Bättre vindar än normalt under december månad resulterade i en elproduktion om 90,1 GWh, jämfört med månadens budget om 62,1 GWh.
Månadens pr...

11:30 / 10 Jan Arise Press release