Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Juni månads produktion 33,7 GWh

13:00 / 6 July 2016 Arise Press release

Svagare vindar än normalt under juni månad resulterade i en elproduktion om 33,7 GWh (40,9 GWh), vilket är 7,2 GWh under budget.

Månadens produktion fördelade sig på 18,5 GWh egen (23,6 GWh) och 15,2 GWh samägd (17 GWh) vindkraft.

Halmstad den 6 juli 2016

ARISE AB (publ)                                                                                                 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Daniel Johansson, VD Arise AB, +46 702 244 133

Denna information är sådan information som Arise AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörandeden 6 juli 2016 kl. 13.00 CET.

Om Arise

Arise är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.        

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. 46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726

E-mail: info@arise.se,www.arise.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/