Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Arise har ingått villkorat avtal om att sälja den driftsatta vindkraftparken Bohult om 12,8 MW till en fond, som förvaltas av Allianz Global Investors

08:00 / 19 July 2016 Arise Press release

Arise AB (publ) ("Arise") har idag ingått ett villkorat avtal om att avyttra den driftsatta vindkraftparken Bohult om 12.8 MW ("Vindkraftparken") till en fond (AREF 2) förvaltad av Allianz Global Investors ("AllianzGI") för en köpeskilling om EURO 19.1 miljoner på skuld- och kassafri basis. Transaktionen baseras på 42,4 GWh i årlig produktion. En tilläggsköpekilling kan komma att utgå till Arise beroende på framtida produktion.

Överlåtelsen är villkorad viss slutlig granskning, bl.a. konkurrensprövning och en teknisk slutbesiktning som beräknas kunna ske kring månadsskiftet september/oktober i år. I tillägg till överlåtelsen kommer Arise att sköta den tekniska och kommersiella driften av vindkraftparken åt Allianz GI enligt ett 5-årigt förvaltningsavtal.

Under förutsättning att transaktionen genomförs som planerat förväntas kassaflödeseffekten, efter återbetalning av projektfinansieringslån och lösen av en ränteswap, uppgå till drygt SEK 90 miljoner, inklusive frigörande av spärrade medel. Transaktionen förväntas ha en marginell påverkan på 2016 års resultat.

"Detta utgör vår andra transaktion med Allianz GI vilket är mycket glädjande. Vi är stolta över att kunna leverera vad vi tycker är en för Arise attraktiv transaktion trots ett relativt tufft marknadsläge. Vi jobbar nu med full kraft för att transaktionen ska kunna slutföras under hösten", säger Daniel Johansson, verkställande direktör Arise AB.

Halmstad den 19 juli 2016
ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta
Daniel Johansson, VD Arise AB, + 46 702 244 133
Linus Hägg, IR och finansdirektör Arise AB, +46 702 448 916

Denna information är sådan information som Arise AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 juli 2016 kl. 08.00 CET.

Om Arise
Arise är ett av Sveriges ledande företag inom vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.        

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726
E-mail: info@arise.se,www.arise.se  

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/