Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Februari månads produktion 59,7 GWh

15:00 / 9 March 2016 Arise Press release

Svagare vindar än normalt under februari månad resulterade i en elproduktion om 59,7 GWh (69,5 GWh), vilket är 9,8 GWh under budget.

Månadens produktion fördelade sig på 31,7 GWh Egen (40,1 GWh) och 28,1 GWh samägd (29,4 GWh) vindkraft.

Halmstad den 9 mars 2016

ARISE AB (publ)                                                                                                 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Daniel Johansson, VD Arise AB, +46 702 244 133

Informationen är sådan som Arise AB ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/ eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 mars 2016 kl. 15.00.

Om Arise

Arise är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.        

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. 46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726

E-mail: info@arise.se,www.arise.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/