Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Flaggningsmeddelande i Arise AB

10:36 / 1 November 2016 Arise Press release

Flaggningsmeddelande i Arise AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556274-6726 Arise AB
Instrument Aktie
Innehavare Jan Thorsten Hugo Barchan
 
Före transaktionen
Antal aktier Uppgift saknas *
Antal rösträtter Uppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2016-10-28
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 1 708 752
 - direkt innehavda rösträtter 0
 - indirekt innehavda rösträtter 1 708 752
Andel
 - aktier 5,11 %
 - direkt innehavda rösträtter 0 %
 - indirekt innehavda rösträtter 5,11 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 5,11 % 1 708 752
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 5,11 % 1 708 752
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolag Briban Invest AB
 - antal rösträtter 1 708 752
 - andel av rösträtter 5,11 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 1 708 752
 - andel av rösträtter 5,11 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Jan Barchan
 - telefon +46708287187
 - mejl jan.barchan@briban.se
* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/