Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

November månads produktion 73,2 GWh

Bättre vindar än normalt under november månad resulterade i en elproduktion om 73,2 GWh, jämfört med månadens budget om 61,7 GWh.
Månadens pr...

10:00 / 9 Dec Arise Press release

Oktober månads produktion 68.3 GWh

Bättre vindar än normalt under oktober månad resulterade i en elproduktion om 68,3 GWh, jämfört med månadens budget om 59,2 GWh.
Månadens pro...

11:45 / 14 Nov Arise Press release

Flaggningsmeddelande i Arise AB

Flaggningsmeddelande i Arise AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.
Emittent
...

10:36 / 1 Nov Arise Press release

Flaggningsmeddelande i Arise AB

Flaggningsmeddelande i Arise AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.
Emittent
...

16:55 / 10 Oct Arise Press release

September månads produktion 38,9 GWh

Svagare vindar än normalt under september månad resulterade i en elproduktion om 38,9 GWh, jämfört med månadens budget om 49,4 GWh.
Månadens ...

14:00 / 4 Oct Arise Press release

Augusti månads produktion 50,4 GWh

Bättre vindar än normalt under augusti månad resulterade i en elproduktion om 50,4 GWh (39,0 GWh), vilket är 11,4 GWh över budget.
Månadens p...

10:30 / 6 Sep Arise Press release

Juli månads produktion 32,0 GWh

Svagare vindar än normalt under juli månad resulterade i en elproduktion om 32,0 GWh (39,2 GWh), vilket är 7,2 GWh under budget.
Månadens pro...

11:45 / 17 Aug Arise Press release

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2016

Andra kvartalet (1 april - 30 juni 2016)
Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 90 (60) mkr.
Rörelseresultatet före avskrivn...

08:00 / 19 Jul Arise Press release

Juni månads produktion 33,7 GWh

Svagare vindar än normalt under juni månad resulterade i en elproduktion om 33,7 GWh (40,9 GWh), vilket är 7,2 GWh under budget.
Månadens pro...

13:00 / 6 Jul Arise Press release

Koncernledningen i Arise förvärvar optioner

Arise koncernledning har förvärvat sammanlagt 450 000 teckningsoptioner i Arise. Detta motsvarar högsta möjliga teckning av koncernledningen i enl...

08:30 / 15 Jun Arise Press release

Maj månads produktion 36.6  GWh

Svagare vindar än normalt under maj månad resulterade i en elproduktion om 36,6 GWh (44,9 GWh), vilket är 8,3 GWh under budget.
Månadens prod...

15:30 / 7 Jun Arise Press release

April månads produktion 45,9 GWh

Något svagare vindar än normalt under april månad resulterade i en elproduktion om 45,9 GWh (49,4 GWh), vilket är 3,5 GWh under budget.
Månad...

11:30 / 4 May Arise Press release

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2016

Första kvartalet i sammandrag
Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 136 (78) mkr.
Rörelseresultatet före avskrivningar (EBI...

08:00 / 3 May Arise Press release

Arise bjuder in till kapitalmarknadsdag

Arise kommer att hålla en kapitalmarknadsdag den 25 maj 2016.
Dagen kommer att inledas med en presentation av Bo Normark, ordförande för IVA:s ...

12:23 / 28 Apr Arise Press release

Arise årsstämma 2016

Välkomna till Arise årsstämma den 3 maj 2016 kl. 11.00 på Scandic Hallandia i Halmstad.
Sista dag för anmälan och registrering är idag den 27 a...

16:25 / 27 Apr Arise Press release

Mars månads produktion 36,7 GWh

Svagare vindar än normalt under mars månad resulterade i en elproduktion om 36,7 GWh (69,4 GWh), vilket är 32,8 GWh under budget.
Månadens pr...

09:00 / 8 Apr Arise Press release

Årsredovisning 2015 finns nu tillgänglig

Arise AB:s årsredovisning för verksamhetsåret 2015 finns nu tillgänglig på vår hemsida www.arise.se.
Den skickas ut per post till aktieägare som ...

15:00 / 7 Apr Arise Press release

Kallelse till årsstämma 2016

Aktieägarna i Arise AB (publ) ("Arise") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 3 maj 2016 kl. 11.00 på Scandic Hallandia, Rådhusgatan 4, 302 43...

16:00 / 29 Mar Arise Press release

Februari månads produktion 59,7 GWh

Svagare vindar än normalt under februari månad resulterade i en elproduktion om 59,7 GWh (69,5 GWh), vilket är 9,8 GWh under budget.
Månadens...

15:00 / 9 Mar Arise Press release

Januari månads produktion 67,9 GWh

Sämre vindar än normalt under januari månad resulterade i en elproduktion om 67,9 GWh (80,3 GWh), vilket är 12,4 GWh under budget.
Månadens p...

10:30 / 4 Feb Arise Press release

December månads produktion 102,6 GWh

Bättre vindar än normalt resulterade i en elproduktion om hela 102,6 GWh (66,7 GWh), vilket är 35,9 GWh över budget och rekord för en enskild måna...

11:45 / 8 Jan Arise Press release