Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Arise avyttrar vindkraftprojektet Mombyåsen om 33 MW till Allianz Capital Partners

13:00 / 6 August 2015 Arise Press release

Arise AB (publ) ("Arise") har ingått avtal om avyttring av det byggklara projektet Mombyåsen 33 MW ("Projektet") till en fond förvaltad av Allianz Capital Partners (ACP). I tillägg kommer Arise att leverera entreprenad för byggnation och det interna elnätet samt ansvara för bygg- och driftsförvaltning åt ACP.

Genom de olika avtalen förväntar sig Arise att erhålla intäkter från försäljningen och under byggfasen motsvarande en resultatpåverkan om totalt cirka 33 MSEK under 2015 och 2016. Arise kommer också att erhålla förvaltningsintäkter under ett 5-årigt förvaltningsavtal efter det att Projektet är driftsatt.

Vestas kommer att leverera 10 Vestas V126 3,3 MW vindkraftverk till Projektet. Vattenfall kommer att leverera nätanslutning och Arise kommer att leverera bygg- och den interna elnätsentreprenaden, vilken har lagts ut på bland annat NCC. Byggnation av Projektet har påbörjats och driftsättning är planerad till slutet av 2016.

Arise säkrade rättigheterna till Projektet under 2014 och förvärvade de underliggande projekträttigheterna i maj 2015 från E.ON. Under denna period har Arise framgångsrikt arbetat med att färdigställa Projektet för byggstart samt finna en investerare.

"Vi är mycket glada över att ha ingått detta samarbete med Allianz och ser fram emot att arbeta tillsammans med ett så välrenommerat företag i Projektet. Vi är också nöjda med att detta är den femte transaktionen, eller totalt 128 MW (varav 98 MW har sålts), som Arise har genomfört inom en period av endast 9 månader. Det bevisar vår förmåga att leverera enligt vår strategi och styrkan i vår portfölj samt bygg- och förvaltningsplattform.", säger Peter Nygren, verkställande direktör, Arise.

"Vi är väldigt nöjda med att ytterligare stärka vår position på den svenska vindkraftmarknaden genom att förvärva Mombyåsen-projektet - vår fjärde svenska vindkraftpark.", säger David Jones, Head of Renewable Energy på Allianz Capital Partners." Vi ser framemot att samarbeta med både Arise och Vestas för att säkerställa en smidig byggnation och en optimal långsiktigt drift av tillgången.

Halmstad den 6 augusti 2015
ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta
Linus Hägg, finansdirektör Arise AB, + 46 702 448 916
Peter Nygren, verkställande direktör Arise AB, +46 706 300 680

Informationen är sådan som Arise AB ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/ eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 augusti 2015 kl.13.00.

     

Om Arise
Arise är ett av Sveriges ledande företag inom vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.       
Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726
E-mail: info@arise.se,www.arise.se

Om Allianz Capital Partners
Allianz Capital Partners är Allianz Gruppens egna investment manager för alternativa investeringar. Med kontor i Munchen, London, New York och Singapore, förvaltar Allianz Capital Partners cirka EUR 12 miljarder inom alternative tillgångar. Investeringsfokus ligger på direktinvesteringar inom infrastruktur och förnybar energi såväl som private equity fonder. ACPs investeringsstrategi syftar till att skapa en attraktiv, långsiktigt och stabil avkastning samtidigt som diversifiering skapas för Allianz Gruppens försäkringsbolags övergripande investeringsportfölj.
www.allianzcapitalpartners.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/