Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Arise delårsrapport januari-juni 2015 och telefonkonferens

14:00 / 7 July 2015 Arise Press release

Arise AB:s delårsrapport för andra kvartalet 2015 offentliggörs fredagen den 17 juli 2015 omkring klockan 08.00. Samma dag klockan 11.00 hålls en telefonkonferens med Peter Nygren, VD och Linus Hägg, Finansdirektör, som presenterar rapporten för aktiemarknad och media. Efter presentationen ges möjlighet att ställa frågor.

Telefonkonferensen nås på telefonnummer:

Sverige: 08 505 127 09

UK: +44 (0) 1452 580 928

Konferens ID: 7661051

En presentation kommer att hållas under telefonkonferensen. För att få tillgång till denna gå in på länk https://engage.vevent.com/rt/arise~20150717

Efter konferensen kommer också en inspelad version att finnas på denna länk.

Halmstad den 7 juli 2015

ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta

Bibbi Franzén, Informationschef, +46 706 79 79 27

E-mail: bibbi.franzen@arise.se

Informationen är sådan som Arise AB ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/ eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 juli 2015 kl.14.00.

Om Arise

Arise är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.        

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. 46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726

E-mail: info@arise.se,www.arise.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/