Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Maj månads produktion 61,4 GWh

13:00 / 5 June 2015 Arise Press release

Bättre vindar än normalt under maj månad resulterade i en elproduktion om 61,4 GWh (39,3 GWh), vilket är 15,0 GWh (32 %) över budget.

Månadens produktion fördelade sig på 37,2 GWh Egen (21,2) och 24,2 GWh Samägd (18,1) vindkraft.

Halmstad den 5 juni 2015

ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta

Peter Nygren, VD Arise AB, +46 706 300 680

Informationen är sådan som Arise AB ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/ eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 juni 2015 kl.13.00.

Om Arise

Arise är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.        

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. 46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726

E-mail: info@arise.se,www.arise.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/