Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Avtal har tecknats avseende försäljning av Ryssbol vindkraftpark - 12 MW

14:15 / 26 June 2015 Arise Press release

Avtal har tecknats med Kumbro Vind AB avseende försäljning av vindkraftparken Ryssbol. Vindkraftparken består av sex vindkraftverk med en total effekt om 12 MW. Samtidigt tecknas ett förvaltningsavtal mellan parterna vilket innebär att Arise svarar för förvaltning och driftövervakning av parken för KumBro's räkning. Affären är villkorad positivt beslut av ägarna till KumBro Vind AB (Örebro och Kumla kommun).

Byggstart planeras ske i november 2015 med driftsättning och överlämnade efter ca 12 månader.

Överenskommelsen innebär att Arise uppför och levererar en komplett nyckelfärdig anläggning till KumBro Vind AB.

Halmstad den 26 juni 2015

ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta
Peter Nygren, VD Arise AB, +46 706 300 680

Informationen är sådan som Arise AB ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/ eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 juni 2015 kl. 14.15.

Om Arise

Arise är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.        

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. 46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726

E-mail: info@arise.se,www.arise.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/