Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Arise förvärvar det byggklara projektet Mombyåsen (33 MW) av E.ON Wind Sweden AB

14:00 / 1 June 2015 Arise Press release

Projekt Mombyåsen är beläget i Sandvikens kommun, strax söder om Jädraås Vindkraftpark som är i drift sedan 2012 och som till hälften ägs av Arise.

Den planerade vindkraftparken i Mombyåsen är tillståndsgiven och omfattar upp till 12 st. vindkraftverk, varav 10 st. avses uppföras. Projektet har ursprungligen utvecklats av E.ON Wind Sweden AB.

Arise har nu förvärvat samtliga projekträttigheter av E.ON Wind Sweden AB och avser uppföra parken för annan ägares räkning. Förhandlingar med tilltänkt köpare pågår.

När parken är uppförd och i drift beräknas de 10 verken årligen producera över 100 GWh.

Halmstad den 1 juni 2015

ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta

Peter Nygren, VD Arise AB, +46 706 300 680

Anette Blücher, Chef Affärs- & Projektutveckling E.ON Wind Sweden AB, + 46 703 006 125

Informationen är sådan som Arise AB ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/ eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 juni 2015 kl.14.00.

Om Arise

Arise är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.        

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. 46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726

E-mail: info@arise.se,www.arise.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/