Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2015

08:00 / 5 May 2015 Arise Press release

  • Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 76 (87) mkr.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 70 (70) mkr varav resultat i intressebolag påverkade med 12 (4) mkr (efter avskrivningar, räntekostnader och skatt).
  • Resultat före skatt uppgick till 17 (22) mkr.
  • Resultat efter skatt uppgick till 15 (16) mkr motsvarande 0,44 (0,49) kr per aktie.
  • Produktionen uppgick till 228 (197) GWh, fördelat Egen vindkraftdrift 122 (126) GWh och Samägd vindkraftdrift 106 (71) GWh.
  • Den genomsnittliga intäkten för Egen vindkraftdrift uppgick till 562 (688) SEK/MWh, fördelat el 408 (452) SEK/MWh och elcertifikat 154 (236) SEK/MWh.

Halmstad den 5 maj 2015
ARISE AB (publ)
  

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Nygren, VD Arise AB, +46 706 300 680
Thomas Johansson, CFO Arise AB, + 46 768 211 115
  

Informationen är sådan som Arise AB ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/ eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 maj 2015 kl. 08.00.

Om Arise
Arise är ett av Sveriges ledande företag inom vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.       
Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726
E-mail: info@arise.se,www.arise.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/