Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Avtal tecknat med Mammoet Wind

09:00 / 20 May 2015 Arise Press release

Mammoet Wind A/S förvärvar Arise Kran AB's lyftkran med utrustning. Överlåtelsen sker under andra kvartalet innevarande år och resulterar i en positiv resultateffekt vilken bokförs under samma period. Parterna har också tecknat en avsiktsförklaring vilken innebär att Arise säkrar lyftkapaciteten i framtida vindkraftprojekt.

"När vi köpte kranen år 2009 var det ont om lyftkapacitet för större vindkraftverk av den typ vi planerade att bygga. Priserna på lyft och montage var höga och ledtiderna långa. Med egen lyftkapacitet har vi byggt våra vindkraftparker snabbare och till ett lägre pris jämfört med att köpa in samma tjänst", säger Mats Olofsson, VD Arise Kran AB.  

"Den egna kranen har gett oss värdefull erfarenhet från lyft, montage och transport av vindkraftverk, en erfarenhet som vi bär med oss och får nytta av även i framtida projekt. I och med avtalet med Mammoet Wind A/S, ett av världens största kranbolag, behöver vi dock inte längre förfoga över egen lyftkapacitet", fortsätter Mats.

"Vi är stolta över det långsiktiga samarbetsavtal som tecknats med Arise", säger John Hartvig Larsen, VD Mammoet Wind A/S - han fortsätter; "Vi är övertygade om att vårt bolag, som en global leverantör av kostnadseffektiva och säkra lösningar till den förnybara sektorn, kommer att bli en värdefull partner för Arise i utbyggnaden av nya vindkraftprojekt".

Halmstad den 20 maj 2015

ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta

Mats Olofsson, VD Arise Kran AB, +46 705 094 652

John Hartvig Larsen, VD Mammoet Wind A/S, +45 51 56 90 93

Informationen är sådan som Arise AB ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/ eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 maj 2015 kl.09.00.

Om Arise

Arise är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.        

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. 46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726

E-mail: info@arise.se,www.arise.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/