Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

April månads produktion 67,2 GWh

10:30 / 6 May 2015 Arise Press release

Bättre vindar än normalt under april månad resulterade i en elproduktion om 67,2 GWh (51,7 GWh), vilket är 16,1 GWh över budget.

Månadens produktion fördelade sig på 38,5 GWh Egen (31,0) och 28,7 GWh Samägd (20,7) vindkraft.

Givet normala vindar beräknas de hel- och delägda parker som bolaget nu äger att producera 700 GWh innevarande år.

Halmstad den 6 maj 2015

ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta

Peter Nygren, VD Arise AB, +46 706 300 680

Informationen är sådan som Arise AB ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/ eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 maj 2015 kl.10.30.

Om Arise

Arise är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.        

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. 46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726

E-mail: info@arise.se,www.arise.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/