Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Mars månads produktion 65,6 GWh

11:30 / 7 April 2015 Arise Press release

Något sämre vindar än normalt under mars månad resulterade i en elproduktion om 65,6 GWh (73,4), vilket är 6,3 GWh under budget.

Månadens produktion fördelade sig på 39,9 GWh (41,0) Egen och 25,7 GWh (32,4) Samägd vindkraft.

Under första kvartalet producerades därmed 227,6 GWh (196,6) fördelat 122,0 GWh (125,7) Egen och 105,6 GWh (70,9) Samägd vindkraft, vilket är i linje med budget.

Givet normala vindar beräknas de hel- och delägda parker som bolaget nu äger att producera ca 700 GWh innevarande år.

Halmstad 7 april 2015

ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta
Peter Nygren, VD Arise AB (publ), +46 706 300 680

Informationen är sådan som Arise AB ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/ eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 april 2015 kl. 11.30

Om Arise

Arise är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta vindkraft i egen regi och för investerare i syfte att sälja el producerad med landbaserade vindkraftverk. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.        

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. 46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726

E-mail: info@arise.se,www.arise.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/