Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Ny stamnätsstation

10:30 / 26 February 2015 Arise Press release

Svenska kraftnät och Arise Elnät AB, som är ett helägt dotterbolag till Arise AB, har tecknat ett anslutningsavtal och med detta tagit ett viktigt steg för den nya stamnätsstationen Torpberget i Ljusdals kommun. Syftet med att bygga den nya stamnätsstationen är att möjliggöra utbyggnaden av vindkraft i området.

Svenska kraftnät och Arise Elnät AB kan nu gå vidare i arbetet med uppförandet av den nya stamnätsstationen, som enligt en uppskattad tidplan kommer att kunna tas i drift under hösten 2017.

Halmstad 26 februari 2015

ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta
Glenn Pettersson, VD Arise Elnät AB, +46 706 667 088

Svenska kraftnäts presstjänst, +46 8 475 80 10

Informationen är sådan som Arise AB ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/ eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 februari 2015 kl. 10.30.

Om Arise

Arise är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta vindkraft i egen regi och för investerare i syfte att sälja el producerad med landbaserade vindkraftverk. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.        

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. 46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726

E-mail: info@arise.se,www.arise.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/