Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

November månads produktion 72,7 GWh

15:00 / 8 December 2015 Arise Press release

Bättre vindar än normalt under november månad resulterade i en elproduktion om 72,7 GWh (66,2 GWh), vilket är 6,5 GWh över budget.

Månadens produktion fördelade sig på 44,7 GWh Egen (38,2 GWh) och 31,7 GWh samägd (28,0 GWh) vindkraft.

Halmstad den 8 december 2015

ARISE AB (publ)                                                                                                 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Peter Nygren, VD Arise AB, +46 706 300 680

Informationen är sådan som Arise AB ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/ eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 december 2015 kl.15.00.

Om Arise

Arise är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.        

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. 46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726

E-mail: info@arise.se,www.arise.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/