Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Oktober månads produktion 53,1 GWh

10:00 / 10 November 2015 Arise Press release

Svagare vindar än normalt under oktober månad resulterade i en elproduktion om 53,1 GWh (62,7 GWh), vilket är 6,0 GWh under budget.

Månadens produktion fördelade sig på 30,8 GWh (36,0 GWh) Egen och 22,3 GWh (26,7 GWh) samägd vindkraft.

Notera att då vindkraftparken Skogaby sålts, har denna tagits bort från budget och jämförande produktionsdata.

Halmstad den 10 november 2015

ARISE AB (publ)                                                                                                 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Peter Nygren, VD Arise AB, +46 706 300 680

Informationen är sådan som Arise AB ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/ eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 november 2015 kl.10.00.

Om Arise

Arise är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.        

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. 46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726

E-mail: info@arise.se,www.arise.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/