Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Arise delårsrapport januari-september 2015 och telefonkonferens

15:00 / 29 October 2015 Arise Press release

Arise AB:s delårsrapport för tredje kvartalet 2015 offentliggörs fredagen den 6 november 2015 omkring klockan 08.00. Samma dag klockan 11.00 hålls en telefonkonferens med Peter Nygren, VD och Linus Hägg, Finansdirektör, som presenterar rapporten för aktiemarknad och media. Efter presentationen ges möjlighet att ställa frågor.

Telefonkonferensen nås på telefonnummer:

Sverige: 08 566 193 38

UK: +44 (0) 1452 561 394

Konferens ID: 68761085

En presentation kommer att hållas under telefonkonferensen. För att få tillgång till denna gå in på länk https://engage.vevent.com/rt/arise/index.jsp?seid=29

Efter konferensen kommer också en inspelad version att finnas på denna länk.

Halmstad den 29 oktober 2015

ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta

Bibbi Franzén, Informationschef, +46 706 79 79 27

E-mail: bibbi.franzen@arise.se

Informationen är sådan som Arise AB ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/ eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 oktober 2015 kl.15.00.

Om Arise

Arise är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.        

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. 46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726

E-mail: info@arise.se,www.arise.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/