Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

December månads produktion 87,7 GWh

13:00 / 7 January 2015 Arise Press release

Starkare vindar än normalt under december månad resulterade i en elproduktion om 87,7 GWh (97,9 GWh) fördelat 47,6 GWh Egen och 40,1 GWh Samägd vindkraft.

Produktion under fjärde kvartalet blev därmed 209 GWh (235 GWh).

Totalt under året producerade bolaget 650 GWh (599 GWh) fördelat 401 GWh (328 GWh) egen samt 249 GWh (271 GWh) samägd vindkraft.

Halmstad 7 januari 2015

ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta
Peter Nygren, VD Arise AB (publ), +46 706 300 680

Informationen är sådan som Arise AB ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/ eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 januari 2015 kl.13.00.

Om Arise

Arise är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta vindkraft i egen regi och för investerare i syfte att sälja el producerad med landbaserade vindkraftverk. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.        

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. 46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726

E-mail: info@arise.se,www.arise.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/