Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Arise har tecknat drift- och förvaltningsavtal med Storrun Vindpark

11:00 / 8 January 2015 Arise Press release

Arise har tecknat ett femårigt drift- och förvaltningsavtal med Storrun Vindpark om totalt 30 MW. Avtalet har tecknats till följd av att Prime Super, en australiensk fond förvaltad av Whitehelm Capital, har förvärvat Storrun Vindpark.

Stephen Burns, Head of Investments Europe and Americas, Whitehelm Capital säger:
"Whitehelm Capital är en långsiktig placerare som investerar i tillgångar med stabila kassaflöden.   Investeringen i Storrun Vindpark med en femårig drifthistorik, ett långsiktigt elleveransavtal och fasta avtal för drift och förvaltning passar utomordentligt väl in i Whitehelms fondportfölj. Vi hoppas att investeringen i Storruns Vindpark blir den första av många fler i den nordiska marknaden för förnybar energi".

Peter Nygren, VD Arise, säger: "Arise har sedan bolaget startade, målmedvetet investerat i system och resurser för övervakning och styrning av våra parker med syftet att säkerställa optimal produktion och underhåll av våra anläggningar. Vi ser Whitehelms val av Arise som tjänsteleverantör som ett viktigt bevis på vår kompetens inom drift och förvaltning".

Arise har därmed ca 450 MW under drift och förvaltning, varav ca 260 MW utgörs av Arise egen produktionsportfölj. Den beräknade produktionen från den totalt förvaltade produktionsportföljen uppgår årligen till ca 1,1 TWh (motsvarar ca 10 % av Sveriges totala vindkraftsproduktion under 2014).

Halmstad 8 januari 2015

ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta
Leif Jansson, Investor Relations, Arise AB, +46 707 340 554

Per-Erik Eriksson, Head of Asset Management and JV's, Arise AB, +46 702 409 902

Informationen är sådan som Arise AB ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/ eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 januari 2015 kl. 11.00.

Om Arise

Arise är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta vindkraft i egen regi och för investerare i syfte att sälja el producerad med landbaserade vindkraftverk. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.        

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. 46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726

E-mail: info@arise.se,www.arise.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/