Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

November månads produktion 72,7 GWh

Bättre vindar än normalt under november månad resulterade i en elproduktion om 72,7 GWh (66,2 GWh), vilket är 6,5 GWh över budget.
Månadens p...

15:00 / 8 Dec Arise Press release

Oktober månads produktion 53,1 GWh

Svagare vindar än normalt under oktober månad resulterade i en elproduktion om 53,1 GWh (62,7 GWh), vilket är 6,0 GWh under budget.
Månadens ...

10:00 / 10 Nov Arise Press release

Ny VD i Arise

Styrelsen för Arise AB har utsett Daniel Johansson till ny VD i bolaget. Daniel Johansson tillträder sin anställning den 18 januari 2016 och ersät...

13:30 / 20 Oct Arise Press release

September månads produktion 52,6 GWh

Bättre vindar än normalt under september månad resulterade i en elproduktion om 52,6 GWh (43,0 GWh), vilket är 1,5 GWh över budget.
Månadens ...

13:30 / 9 Oct Arise Press release

Augusti månads produktion 43,2 GWh

Bättre vindar än normalt under augusti månad resulterade i en elproduktion om 43,2 GWh (45,0 GWh), vilket är 2,8 GWh över budget.
Månadens pr...

13:00 / 7 Sep Arise Press release

Juli månads produktion 46,3 GWh

Bättre vindar än normalt under juli månad resulterade i en elproduktion om 46,3 GWh (29,4 GWh), vilket är 5,7 GWh över budget.
Månadens produ...

14:00 / 10 Aug Arise Press release

Juni månads produktion 49,1 GWh

Bättre vindar än normalt under juni månad resulterade i en elproduktion om 49,1 GWh (36,0), vilket är 6,8 GWh över budget.
Månadens produktion ...

11:00 / 3 Jul Arise Press release

Maj månads produktion 61,4 GWh

Bättre vindar än normalt under maj månad resulterade i en elproduktion om 61,4 GWh (39,3 GWh), vilket är 15,0 GWh (32 %) över budget.
Månaden...

13:00 / 5 Jun Arise Press release

Avtal tecknat med Mammoet Wind

Mammoet Wind A/S förvärvar Arise Kran AB's lyftkran med utrustning. Överlåtelsen sker under andra kvartalet innevarande år och resulterar i en pos...

09:00 / 20 May Arise Press release

April månads produktion 67,2 GWh

Bättre vindar än normalt under april månad resulterade i en elproduktion om 67,2 GWh (51,7 GWh), vilket är 16,1 GWh över budget.
Månadens pro...

10:30 / 6 May Arise Press release

Årsredovisning 2014 finns nu tillgänglig

Arise AB:s årsredovisning för verksamhetsåret 2014 finns nu tillgänglig på vår hemsida www.arise.se
Den skickas ut per post till aktieägare som...

15:00 / 7 Apr Arise Press release

Mars månads produktion 65,6 GWh

Något sämre vindar än normalt under mars månad resulterade i en elproduktion om 65,6 GWh (73,4), vilket är 6,3 GWh under budget.
Månadens pro...

11:30 / 7 Apr Arise Press release

Kallelse till årsstämma 2015

Aktieägarna i Arise AB (publ) ("Arise") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 5 maj 2015 kl. 11.00 på Scandic Hallandia, Rådhusgatan 4, 302 43...

16:00 / 1 Apr Arise Press release

Februari månads produktion 75,6 GWh

Bättre vindar än normalt under februari månad resulterade i en elproduktion om 75,6 GWh (51,1 GWh), vilket är 3,6 GWh över budget.
Månadens p...

10:00 / 5 Mar Arise Press release

Ny stamnätsstation

Svenska kraftnät och Arise Elnät AB, som är ett helägt dotterbolag till Arise AB, har tecknat ett anslutningsavtal och med detta tagit ett viktigt...

10:30 / 26 Feb Arise Press release

Januari månads produktion 86,4 GWh

Bättre vindar än normalt under januari månad resulterade i en elproduktion om 86,4 GWh (72,1 GWh), vilket är 3,2 GWh över budget.
Månadens pr...

10:30 / 9 Feb Arise Press release

Arise återköper obligationer

Arise meddelar idag att bolaget har återköpt obligationer till ett nominellt värde om SEK 18 miljoner. Återköpet gäller bolagets icke säkerställda...

10:50 / 13 Jan Arise Press release

December månads produktion 87,7 GWh

Starkare vindar än normalt under december månad resulterade i en elproduktion om 87,7 GWh (97,9 GWh) fördelat 47,6 GWh Egen och 40,1 GWh Samägd vi...

13:00 / 7 Jan Arise Press release