Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Arise kallar till förtida inlösen av obligationslån 2012/2015

08:00 / 12 September 2014 Arise Press release

Arise annonserade den 1 september 2014 emissionen av ett nytt obligationslån om 350 miljoner kronor ("Obligationslån 2014/2017") i syfte att refinansiera utestående obligationslån 2012/2015 (ISIN: SE0004518769) ("Obligationslån 2012/2015"). I enlighet med detta syfte meddelar Arise härmed att bolaget har beslutat att till fullo lösa in Obligationslån 2012/2015 i förtid i enlighet med obligationsvillkoren.

Förtida inlösen kommer att ske den 29 september 2014 med avstämningsdag den 22 september 2014. I enlighet med obligationsvillkoren för Obligationslån 2012/2015 motsvarar inlösenbeloppet 100 procent av nominellt belopp för utestående obligationer under Obligationslån 2012/2015. Därutöver betalar bolaget upplupen ränta från den 23 september 2014 till och med inlösendagen den 29 september 2014.

I samband med förtida inlösen kommer Obligationslån 2012/2015 att avnoteras från NASDAQ OMX Stockholm Corporate Bond List. Sista dag för handel i Obligationslån 2012/2015 är den 17 september 2014.

ABG Sundal Collier och Swedbank har varit finansiella rådgivare med Mannheimer Swartling som deras legala rådgivare, medan Setterwalls har agerat legal rådgivare till Arise, i samband med emissionen av Obligationslån 2014/2017 samt refinansieringen av Obligationslån 2012/2015.

Halmstad den 12 september 2014

ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta

Linus Hägg, Finanschef Arise AB, +46 702 448 916

Peter Nygren, VD Arise AB, +46 706 300 680

Informationen är sådan som Arise AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden (SFS2007:528) och eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 september 2014 kl. 08.00.

Om Arise

Arise är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att sälja el producerad med egna landbaserade vindkraftverk. Bolagets mål är att år 2017 ha uppfört och förvalta 1 000 MW landbaserad vindkraft varav bolaget äger 500 MW. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.         

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. 46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726

E-mail: info@arise.se,www.arise.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/