Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Arise bjuder in till kapitalmarknadsdag

16:30 / 22 September 2014 Arise Press release

Arise AB kommer att hålla en kapitalmarknadsdag den 9 oktober 2014.

Syftet med dagen är att presentera vår affärsmodell och syn på framtiden samt hur vi ska leverera värde till våra aktieägare och investeringspartners. Dagen är indelad i två delar och inleds med en presentation av vår verksamhet, följt av ett besök i Jädraås Vindkraftpark, som är norra Europas största landbaserade vindkraftpark.

För ett mer detaljerat program och anmälan besök vår hemsida www.arise.se

Välkommen!

Halmstad den 22 september 2014

ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta
Peter Nygren, VD Arise AB, +46 706 300 680

Linus Hägg, Finanschef Arise AB, +46 702 448 916

Informationen är sådan som Arise AB ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/ eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 september 2014 kl.16.30.

Om Arise

Arise är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att sälja el producerad med egna landbaserade vindkraftverk. Bolagets mål är att år 2017 ha uppfört och förvalta 1 000 MW landbaserad vindkraft varav bolaget äger 500 MW. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.         

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. 46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726

E-mail: info@arise.se,www.arise.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/