Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Överklagande fördröjer överlåtelse av Stjärnarps Vindkraftpark

14:30 / 2 July 2014 Arise Press release

Som meddelats under april månad förs diskussion med KumBro Vind AB ("KumBro") rörande försäljning av Stjärnarps vindkraftpark med tre vindkraftverk om totalt 5,4 MW. Arise och KumBro är överens om villkoren för en överlåtelse samt att den skall ske givet att KumBro's ägare, Örebro och Kumla kommun, tillstyrker såväl överlåtelsen som en ändring i KumBro's bolagsordning.

Kommunfullmäktige i de båda kommunerna har nu gett sina godkännanden till såväl överlåtelsen som ändring i bolagsordningen.

Ändring i bolagsordningen har nu överklagats av en privatperson och ärendet ligger hos myndigheten för handläggning vilket normalt tar tre till sex månader i anspråk.

Överlåtelsen kan ske givet att myndigheten avslår nu aktuellt överklagande.

Halmstad den 2 juli 2014

ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta
Peter Nygren, VD Arise AB, +46 706 300 680

Informationen är sådan som Arise AB ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/ eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 juli 2014 kl.14.30.

Om Arise

Arise är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att sälja el producerad med egna landbaserade vindkraftverk. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.         

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726

E-mail: info@arise.se,www.arise.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/