Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2014

08:00 / 18 July 2014 Arise Press release

Andra kvartalet (1 april - 30 juni 2014)
 • Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 35 (47) mkr.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 7 (44) mkr varav resultatandel i Intressebolag påverkade med -11 (2) mkr.
 • Resultat före skatt uppgick till -39 (4) mkr inklusive engångsposter på -9 (-) mkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till -33 (3) mkr motsvarande -0,98 (0,10) kr per aktie.
 • Produktionen uppgick till 127 (128) GWh, varav fördelat Egen vindkraftdrift 71 (72) GWh och Samägd vindkraftdrift 56 (57) GWh.
 • Den genomsnittliga intäkten för Egen vindkraftdrift uppgick till 490 (662) SEK/MWh, varav el 302 (401) SEK/MWh och elcertifikat 187 (261) SEK/MWh.
 • Refinansiering av huvuddelen av koncernens vindkraftparker har skett genom en säkerställd grön företagsobligation med ett emissionsbelopp på 1 100 mkr.
Första halvåret (1 januari - 30 juni 2014)
 • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 117 (102) mkr.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 71 (98) mkr varav resultatandel i Intressebolag för Jädraås påverkade med -13 (15) mkr.
 • Resultatet före skatt uppgick till -17 (16) mkr inklusive engångsposter på -9 (-) mkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till -16 (16) mkr motsvarande -0,49 (0,48) SEK per aktie.
 • Produktionen uppgick till 324 (260) GWh, fördelat Egen vindkraftdrift 196 (149) GWh och Samägd vindkraftdrift 127 (111) GWh.
 • Den genomsnittliga intäkten för Egen vindkraftdrift uppgick till 594 (690) SEK/MWh, varav el 376 (403) SEK/MWh och elcertifikat 219 (287) SEK/MWh.

Halmstad den 18 juli 2014
ARISE AB (publ)

Informationen är sådan som Arise AB ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/ eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 juli 2014 kl.08.00.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Peter Nygren, VD Arise AB, +46 706 300 680
Thomas Johansson, CFO Arise AB, + 46 768 211 115

Om Arise
Arise är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att sälja el producerad med egna landbaserade vindkraftverk. Bolagets mål är att år 2017 ha uppfört och förvalta 1000 MW landbaserad vindkraft varav bolaget ska äga 500 MW. Arise är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.
Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726
E-mail: info@arise.se,www.arise.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/