Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Arise ingår ett icke-bindande avtal med en fond förvaltad av BlackRock rörande försäljning av projektet Brotorp

16:25 / 18 June 2014 Arise Press release

Arise AB har ingått ett icke-bindande avtal rörande försäljning av det byggklara svenska vindkraftprojektet Brotorp till en fond förvaltad av BlackRock ("BlackRock"), världens största kapitalförvaltare. Avtalet omfattar 46.2 MW samt bygg och förvaltning av desamma av Arise för BlackRock. Arise förväntar sig att erhålla en projektutvecklingsvinst i samband med projektet samt löpande tjänsteintäkter under ett antal år framöver. Transaktionen är villkorad av bland annat bekräftande due diligence samt lånefinansiering. Due diligence och lånefinansiering förväntas vara klart under kvartal 4 2014 och byggstart förväntas ske omedelbart därefter.

Avtalet är i linje med bolagets strategi att i tillägg till att äga egna vindkraftparker även realisera projektutvecklingsvinster samt expandera bolagets affär inom bygg och förvaltningstjänster. Avtalet belyser styrkan i Arise organisation samt dess kapacitet att utveckla och bygga högkvalitativa projekt och förvalta dessa på daglig basis för investerare.

"Vi är mycket nöjda över att ha ingått detta avtal med BlackRock. Det visar på det värdeskapande som investeringar i vår organisation och projektportfölj kan medföra. Vi förväntar oss att det här är början på ett långt och framgångsrikt samarbete med BlackRock", säger Peter Nygren, CEO i Arise.

  
Halmstad den 18 juni 2014
ARISE AB (publ)

  
För ytterligare information, vänligen kontakta
Linus Hägg, Finanschef Arise AB, +46 702 448 916
Peter Nygren, VD Arise AB, +46 706 300 680

  
Informationen är sådan som Arise AB ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/ eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 juni 2014 kl.16.25.

Om Arise
Arise är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att sälja el producerad med egna landbaserade vindkraftverk. Bolagets mål är att år 2017 ha uppfört och förvalta 1 000 MW landbaserad vindkraft varav bolaget äger 500 MW. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.        

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726
E-mail: info@arise.se,www.arise.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/