Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Arise AB (publ) offentliggör företagsobligationsprospekt och ansöker om notering för emitterade företagsobligationer vid NASDAQ OMX Stockholm

13:00 / 16 June 2014 Arise Press release

Arise AB (publ) offentliggjorde den 15 april 2014 att bolaget emitterat ett femårigt säkerställt grönt obligationslån om 1,1 mdr kronor. Obligationslånet löper med en ränta motsvarande 3 månaders STIBOR + 3 procent årligen och förfaller i april 2019. I syfte att ansöka om notering av obligationerna vid NASDAQ OMX Stockholm har bolaget upprättat ett prospekt. Prospektet har godkänts av Finansinspektionen och Arise. Prospektet finns tillgängligt på Arise hemsida, www.arise.se, samt kommer att finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se

Halmstad den 16 juni 2014
ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta
Linus Hägg, Finanschef Arise AB, 0702 448 916
Peter Nygren, VD Arise AB, 0706 300 680

 
Informationen är sådan som Arise AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden (SFS2007:528) och eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 juni 2014 kl. 13.00.

 

Om Arise
Arise är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att sälja el producerad med egna landbaserade vindkraftverk. Bolagets mål är att år 2017 ha uppfört och förvalta 1 000 MW landbaserad vindkraft varav bolaget äger 500 MW. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.        

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726
E-mail: info@arise.se,www.arise.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/