Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Elproduktion mars månad 73,4 GWh

13:15 / 8 April 2014 Arise Press release

Bättre vindar än normalt under mars månad resulterade i en elproduktion om cirka 73 400 MWh, vilket är något över budget. Utfallet samma månad föregående år var cirka 51 200 MWh.

Månadens produktion fördelade sig på 41 000 MWh egen och 32 400 MWh samägd vindkraft.

Under första kvartalet producerades totalt cirka 196 600 MWh, fördelat 125 700 MWh egen och 70 900 MWh samägd vindkraft (Jädraås).

Givet fortsatt normala vindar beräknas elproduktionen innevarande år uppgå till cirka 700 000 MWh.

Halmstad den 8 april 2014

ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta
Peter Nygren, VD Arise AB, +46 706 300 680

Informationen är sådan som Arise AB ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/ eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 april 2014 kl. 13.15.

Om Arise

Arise är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att sälja el producerad med egna landbaserade vindkraftverk. Bolagets mål är att år 2017 ha uppfört och förvalta 1 000 MW landbaserad vindkraft varav bolaget äger 500 MW. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.         

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726

E-mail: info@arise.se,www.arise.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/