Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Årsredovisning 2013 finns nu tillgänglig

16:30 / 8 April 2014 Arise Press release

Arise AB:s årsredovisning, svensk version, för verksamhetsåret 2013 finns nu tillgänglig för nedladdning och/eller beställning på www.arise.se. Den engelska versionen kommer att finnas tillgänglig inom några dagar.

Halmstad den 8 april 2014

ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta
Peter Nygren, VD Arise AB, 0706-300 680
Thomas Johansson, CFO, 0768-211 115

Informationen är sådan som Arise AB ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/ eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 april 2014 kl. 16.30.

Om Arise
Arise är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att sälja el producerad med egna landbaserade vindkraftverk. Bolagets mål är att år 2017 ha uppfört och förvalta 1 000 MW landbaserad vindkraft varav bolaget äger 500 MW. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.
 Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726
E-mail: info@arise.se,www.arise.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/