Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Arise i förhandling om försäljning av vindkraftpark

09:15 / 4 April 2014 Arise Press release

Arise AB har sedan en tid fört diskussioner med KumBro Vind AB rörande försäljning av en vindkraftpark med tre vindkraftverk om totalt 5,4 MW. KumBro Vind AB samägs av Örebro och Kumla kommun. I det fall kommunfullmäktige i Örebro kommun den 22:e april och kommunfullmäktige i Kumla kommun den 23:e april biträder beslutet om förvärv kommer slutliga avtal att ingås.

Halmstad den 4 april 2014

ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta
Leif Jansson, IR-chef Arise AB, telefon 0707-340 554

Informationen är sådan som Arise AB ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/ eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 april 2014 k. 09.15.

Arise är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att sälja el producerad med egna landbaserade vindkraftverk. Bolagets mål är att år 2017 ha uppfört och förvalta 1 000 MW landbaserad vindkraft varav bolaget äger 500 MW. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.         

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726

E-mail: info@arise.se,www.arise.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/