Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Valberedningens förslag till styrelse i Arise AB (publ)

18:30 / 18 March 2014 Arise Press release

Arise AB:s (publ) valberedning föreslår omval av ledamöterna Joachim Gahm, Peter Nygren och Maud Olofsson inför årsstämman i Arise den 6 maj 2014. Pehr G Gyllenhammar har meddelat valberedningen att han inte är tillgänglig för omval. Vidare föreslås att Jon Brandsar och Peter Gyllenhammar väljs till nya styrelseledamöter i Arise. Valberedningen föreslår även att Joachim Gahm väljs som ny styrelseordförande.

"Jag har varit ordförande i bolaget ända sedan 2007. Detta är en bra tidpunkt för mig att lämna över.", säger Pehr G Gyllenhammar, avgående styrelseordförande.

Jon Brandsar, född 1954, var tidigare ledamot i Arise mellan 2008-2013. Valberedningens fullständiga förslag till beslut vid årsstämman 2014 och ytterligare information om de föreslagna styrelseledamöterna kommer att publiceras i samband med kallelsen till årsstämman den 6 maj 2014.

Valberedningen består av Bengt Hellström (Tredje AP-fonden), Joachim Gahm (utsedd av grundare med familj och bolag), Albert Haeggström (Länsförsäkringar), Peter van Berlekom (Nordea Fonder) samt styrelsens ordförande Pehr G Gyllenhammar. Aktieägare som representerar erforderlig majoritet av rösterna i bolaget har meddelat att de ställer sig bakom valberedningens förslag.

Halmstad den 18 mars 2014

ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta
Jonas Frii, styrelsens sekreterare, + 46 70 762 08 54

Informationen är sådan som Arise AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden (SFS2007:528) och eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 mars 2014 kl. 18.30.

Om Arise

Arise är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att sälja el producerad med egna landbaserade vindkraftverk. Bolagets mål är att år 2017 ha uppfört och förvalta 1 000 MW landbaserad vindkraft varav bolaget äger 500 MW. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.         

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726

E-mail: info@arise.se,www.arise.se (http://www.arisewindpower.se/)

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/