Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Avtal har tecknats avseende försäljning av Stjärnarp vindkraftpark

14:15 / 3 December 2014 Arise Press release

Avtal har tecknats med KumBro Vind AB avseende försäljning av den driftsatta vindkraftparken Stjärnarp mot en köpeskilling om 83 miljoner kronor. Vindkraftparken består av tre vindkraftverk med en total effekt om 5,4 MW. Samtidigt tecknas ett förvaltningsavtal mellan parterna vilket innebär att Arise svarar för förvaltning och driftövervakning av parken för KumBros räkning.

Affären följer kommunicerad strategi och kommer att minska bolagets nettoskuld med ett belopp motsvarande köpeskillingen. Affären väntas vidare att bidra positivt till årets resultat.      

Halmstad 3 december 2014

ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta
Peter Nygren, VD Arise AB (publ), +46 706 300 680

Informationen är sådan som Arise AB ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/ eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 december 2014 kl. 14.15.

Om Arise

Arise är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta vindkraft i egen regi och för investerare i syfte att sälja el producerad med landbaserade vindkraftverk. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.        

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. 46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726

E-mail: info@arise.se,www.arise.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/