Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Rättelse av Arise AB (publ) svenska delårsapport för 1 januari- 30 september 2014

13:15 / 12 November 2014 Arise Press release

I den svenska versionen av delårsrapporten för januari -september 2014 angavs felaktigt på sidan 9 under "Koncernens rapport över totalresultatet", "Andel av övrigt totalresultat i intresseföretag" till 44 mkr samt "Inkomstskatten hänförlig till komponenter i övrigt totalresultat" till -6 mkr.

Det korrekta beloppet avseende "Andel av övrigt totalresultat i intresseföretag" ska vara -28 mkr och korrekt belopp avseende "Inkomstskatten hänförlig till komponenter i övrigt totalresultat ska vara 10 mkr.

En korrigerad version av den svenska delårsrapporten har offentliggjorts på bolagets hemsida, www.arise.se

Halmstad den 12 november 2014

ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta
Peter Nygren, VD Arise AB, +46 706 300 680
Thomas Johansson, CFO Arise AB, +46 768 211 115

Informationen är sådan som Arise AB ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/ eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 november 2014 k 13.15.

Om Arise

Arise är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta vindkraft i egen regi och för investerare i syfte att sälja el producerad med landbaserade vindkraftverk. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.        

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. 46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726

E-mail: info@arise.se,www.arise.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/