Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

September månads produktion - 43 GWh

10:00 / 13 October 2014 Arise Press release

Något svagare vindar än normalt under september månad resulterade i en elproduktion om 43,0 GWh (34,1) fördelat 27,5 GWh Egen och 15,5 GWh Samägd vindkraft.

Total produktion under tredje kvartalet blev därmed 117,4 GWh, en ökning med ca 12 % jämfört med samma period föregående år (104,5). Kvartalets utfall var dock ca 10 % under budgeterat (135).

Halmstad 13 oktober 2014

ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta
Peter Nygren, VD Arise AB (publ), +46 706 300 680

Informationen är sådan som Arise AB ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/ eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 oktober 2014 kl.10.00.

Om Arise

Arise är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta vindkraft i egen regi och för investerare i syfte att sälja el producerad med landbaserade vindkraftverk. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.         

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726

E-mail: info@arise.se,www.arise.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/