Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Positivt samråd med myndigheter i Skottland

14:00 / 17 October 2014 Arise Press release

Som tidigare meddelats har flera avtal tecknats vilket ger Arise rätt att projektera, söka tillstånd för och uppföra vindkraftparker utefter den skotska kusten.

Samråd med Highland Council har genomförts och Arise bedömning efter detta samråd är att projektet har förutsättningar att erhålla tillstånd, varför arbetet med ansökan kan påbörjas. Tillståndsansökan kommer då att omfatta en större vindkraftpark om 20 till 30 vindkraftverk utefter den skotska nordkusten. Projektet har utmärkta vindförhållanden och goda elanslutningsmöjligheter.

Tillståndsansökan beräknas att kunna lämnas in under nästkommande år följt av sedvanlig myndighetshantering.

Halmstad 17 oktober 2014

ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta
Leif Jansson, IR, Arise AB, +46 707 340 554

Peter Nygren, VD Arise AB, +46 706 300 680

Informationen är sådan som Arise AB ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/ eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 oktober 2014 kl. 14.00.

Om Arise

Arise är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta vindkraft i egen regi och för investerare i syfte att sälja el producerad med landbaserade vindkraftverk. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.        

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726

E-mail: info@arise.se,www.arise.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/