Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Nytt produktionsrekord december månad 97,9 GWh

13:00 / 13 January 2014 Arise Press release

Avsevärt bättre vindar än normalt under december månad resulterade i en elproduktion om cirka 97 900 MWh vilket är ca 48 % över budget. Utfallet samma månad föregående år var cirka 40 800 MWh.

Månadens produktion fördelade sig på cirka 51 400 MWh egen och cirka 46 500 MWh samägd vindkraft.

Under fjärde kvartalet producerades totalt ca 235 000 MWh vilket kompenserade för första kvartalets svaga produktion. Årets totala produktion blev därmed cirka 599 000 MWh vilket är något över budget. Produktionen fördelades cirka 328 000 MWh egen och cirka 271 000 samägd vindkraft (Jädraås).

Utfallet 2012 var cirka 352 000 MWh fördelat cirka 326 500 MWh egen och cirka 25 500 MWh samägd vindkraft.

Givet ett normalt vindår beräknas nu driftsatt produktion, egen och samägd inklusive Bohultparken, vilken är under byggnation, innevarande år producera strax över 700 000 MWh.

Halmstad den 13 januari 2014 ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta Peter Nygren, VD Arise AB, +46 706 300 680

Informationen är sådan som Arise AB ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/ eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 januari 2014 kl. 13.00.

Om Arise Arise är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att sälja el producerad med egna landbaserade vindkraftverk. Bolagets mål är att år 2017 ha uppfört och förvalta 1 000 MW landbaserad vindkraft varav bolaget äger 500 MW. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.        

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726 E-mail: , www.arise.seDenna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://news.cision.com/se/arise-ab/r/nytt-produktionsrekord-december-manad-97-9-gwh,c9520042

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/707/9520042/199234.pdf

Show as PDF