Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

November månads produktion - 54,2 GWh

Svagare vindar än normalt i bolagets parker på ostkusten resulterade i en elproduktion om 54,2 (71,9) GWh vilket är 16 GWh under budget. Produktio...

14:00 / 12 Dec Arise Press release

Oktober månads produktion - 66,4 GWh

Något bättre vindar än normalt under oktober månad resulterade i en elproduktion om 66,4 GWh (65,7) vilket är ca 6 % (3,7 GWh) över budget. Produk...

11:00 / 4 Nov Arise Press release

Positivt samråd med myndigheter i Skottland

Som tidigare meddelats har flera avtal tecknats vilket ger Arise rätt att projektera, söka tillstånd för och uppföra vindkraftparker utefter den s...

14:00 / 17 Oct Arise Press release

September månads produktion - 43 GWh

Något svagare vindar än normalt under september månad resulterade i en elproduktion om 43,0 GWh (34,1) fördelat 27,5 GWh Egen och 15,5 GWh Samägd ...

10:00 / 13 Oct Arise Press release

Reviderat mål

Utbyggnaden av svensk vindkraft har generellt sett saktat in, framförallt som följd av rådande låga el- och certifikatpriser. Detta gäller även fö...

08:00 / 9 Oct Arise Press release

Arise bjuder in till kapitalmarknadsdag

Arise AB kommer att hålla en kapitalmarknadsdag den 9 oktober 2014.
Syftet med dagen är att presentera vår affärsmodell och syn på framtiden sa...

16:30 / 22 Sep Arise Press release

Augusti månads produktion - 45 GWh

Bättre vindar än normalt under augusti månad resulterade i en elproduktion om 45,0 GWh (29,5) fördelat 31,5 GWh Egen och 13,5 GWh Samägd vindkraft...

13:00 / 9 Sep Arise Press release

Juli månads produktion - 29,4 GWh

Svagare vindar än normalt under juli månad resulterade i en elproduktion om 29,4 GWh (34,5) fördelat 20,3 GWh Egen och 9,1 GWh Samägd vindkraft. P...

13:00 / 8 Aug Arise Press release

Juni månads produktion - 36,1 GWh

Svagare vindar än normalt under juni månad resulterade i en elproduktion om 36,1 GWh (24,9) fördelat 18,5 GWh Egen och 17,6 GWh Samägd vindkraft. ...

13:00 / 7 Jul Arise Press release

Maj månads produktion - 39,3 GWh

Något svagare vindar än normalt under maj månad resulterade i en elproduktion om 39,3 GWh (39,9) fördelat 21,2 GWh Egen och 18,1 GWh Samägd vindkr...

14:30 / 13 Jun Arise Press release

April månads produktion - 51,9 GWh

Normala vindar under april månad resulterade i en elproduktion om 51,9 GWh (51,2),
fördelat 31,2 GWh Egen och 20,7 Samägd vindkraft.
Halmsta...

13:00 / 7 May Arise Press release

Årsredovisning 2013 finns nu tillgänglig

Arise AB:s årsredovisning, svensk version, för verksamhetsåret 2013 finns nu tillgänglig för nedladdning och/eller beställning på www.arise.se. De...

16:30 / 8 Apr Arise Press release

Elproduktion mars månad 73,4 GWh

Bättre vindar än normalt under mars månad resulterade i en elproduktion om cirka 73 400 MWh, vilket är något över budget. Utfallet samma månad för...

13:15 / 8 Apr Arise Press release

Kallelse till årsstämma 2014

Aktieägarna i Arise AB (publ) ("Arise"), org. nr 556274-6726, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 6 maj 2014 kl. 11.00 på Scandic Hallandia,...

16:30 / 7 Apr Arise Press release

Februari månads produktion - 51,1 GWh

Svagare vindar än normalt under februari månad resulterade i en elproduktion om 51,1 GWh fördelat på 32,3 GWh Egen och 18,8 GWh Samägd vindkraft. ...

13:00 / 5 Mar Arise Press release

Nytt produktionsrekord december månad 97,9 GWh

Avsevärt bättre vindar än normalt under december månad resulterade i en elproduktion om cirka 97 900 MWh vilket är ca 48 % över budget. Utfallet samma...

13:00 / 13 Jan Arise Press release

Optionsprogram 2014/2017 för anställda

Arise AB erbjuder anställda ett treårigt optionsprogram med högst 138 000 syntetiska optioner. Varje medarbetare som omfattas har rätt att teckna högs...

15:00 / 10 Jan Arise Press release