Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Elproduktion juli månad

13:00 / 13 August 2013 Arise Press release

Nära normala vindar i juli resulterade i en elproduktion om cirka 34 500 MWh¹. Utfallet samma månad föregående år var cirka 14 000 MWh.

  ¹ Inkluderat uthyrda vindkraftparker var elproduktionen cirka 36 900 MWh under månaden.

Halmstad den 13 augusti 2013 ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta Peter Nygren, VD Arise AB, +46 706 300 680

Informationen är sådan som Arise AB ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/ eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 augusti 2013 kl. 13.00.

Om Arise Arise är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att sälja el producerad med egna landbaserade vindkraftverk. Bolagets mål är att år 2017 ha uppfört och förvalta 1 000 MW landbaserad vindkraft varav bolaget äger 500 MW. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.        

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726 E-mail: , www.arisewindpower.seDenna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://news.cision.com/se/arise-ab/r/elproduktion-juli-manad,c9450718

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/707/9450718/149103.pdf

Show as PDF