Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Arise - Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2013

08:00 / 19 July 2013 Arise Press release

Andra kvartalet (1 januari - 30 juni 2013)

· Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 42 (46) mkr. · Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 44 (35) mkr varav resultatandel i Intressebolag för Jädraås bidrog med 2 (-) mkr. · Resultat före skatt uppgick till 4 (-8) mkr. · Resultat efter skatt uppgick till 3 (-6) mkr vilket motsvarar 0,10 (-0,18) kr per aktie. · Produktionen uppgick till 120 (71) GWh, varav produktionen från segmentet Egen vindkraftdrift uppgick till 64 (71) GWh och segmentet Samägd vindkraftdrift till 57 (-) GWh. · Den genomsnittliga intäkten för Egen vindkraftdrift uppgick till 662 (648) SEK/MWh, fördelat på el 401 (363) SEK/MWh och elcertifikat 261 (285) SEK/MWh.

Första halvåret (1 januari - 30 juni 2013)

· Nettoomsättningen under perioden uppgick till 96 (107) mkr. · Vindens energiinnehåll under perioden var cirka 20% lägre än de senaste 30 årens medelvärde enligt dansk vindkraftstatistik. · Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 98 (92) mkr varav resultatandel i Intressebolag för Jädraås bidrog med 15 (-) mkr. · Resultatet före skatt uppgick till 16 (5) mkr. · Resultat efter skatt uppgick till 16 (4) mkr vilket motsvarar 0,48 (0,11) SEK per aktie. · Produktionen uppgick till 250 (170) GWh, varav produktionen från Egen vindkraftdrift uppgick till 139 (170) GWh och Samägd vindkraftdrift till 111 (-) GWh. · Den genomsnittliga intäkten för Egen vindkraftdrift uppgick till 690 (631) SEK/MWh, varav för el 403 (394) SEK/MWh och för elcertifikat 287 (237) SEK/MWh.

Halmstad den 19 juli 2013 ARISE AB (publ)

Informationen är sådan som Arise AB ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/ eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 juli 2013 kl.08.00.

För ytterligare information, vänligen kontakta Peter Nygren, VD Arise AB, +46 706 300 680 Thomas Johansson, CFO Arise AB, + 46 768 211 115

Om Arise Arise är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att sälja el producerad med egna landbaserade vindkraftverk. Bolagets mål är att år 2017 ha uppfört och förvalta 1 000 MW landbaserad vindkraft varav bolaget ska äga 500 MW. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726 E-mail: , www.arisewindpower.se

 


Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://news.cision.com/se/arise-ab/r/delarsrapport-for-perioden-1-januari---30-juni-2013,c9443592

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/707/9443592/144032.pdf

Show as PDF