Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Elproduktion maj månad

14:00 / 5 June 2013 Arise Press release

Normala vindar i maj resulterade i en elproduktion om cirka 39 900 MWh¹. Utfallet samma månad föregående år var 25 300 MWh.

Halmstad den 5 juni 2013 ARISE WINDPOWER AB (publ) (under namnändring till Arise AB (publ))

   ¹ Inklusive elproduktionen i vindkraftparken Södra Kärra (vilken hyrts ut i sin helhet) var elproduktionen cirka 43 000 MWh under månaden.

   Informationen är sådan som Arise Windpower AB ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/ eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 juni 2013 kl. 14.00.

   För ytterligare information, vänligen kontakta Peter Nygren, VD Arise Windpower AB, +46 706 300 680

   Om Arise Windpower Arise Windpower är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att sälja el producerad med egna landbaserade vindkraftverk. Bolagets mål är att år 2017 ha uppfört och förvalta 1 000 MW landbaserad vindkraft varav bolaget äger 500 MW. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Arise Windpower AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726 E-mail: , www.arisewindpower.seDenna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://news.cision.com/se/arise-windpower-ab/r/elproduktion-maj-manad,c9424641

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/707/9424641/130138.pdf

Show as PDF