Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Aktier i Arise AB (publ) handlas nu under kortnamnet ARISE

14:00 / 10 June 2013 Arise Press release

Aktier i Arise AB (publ) handlas från och med onsdagen den 12 juni 2013 under kortnamnet ARISE. Bakgrunden är att årsstämman i maj 2013 beslutade om en namnändring till Arise AB (publ), vilken nu har registrerats av Bolagsverket.

Halmstad den 10 juni 2013 ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta Peter Nygren, VD Arise AB, +46 706 300 680 Leif Jansson, IR-chef Arise AB, + 46 707 340 554

Informationen är sådan som Arise AB ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/ eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 juni 2013 kl. 14.00.

Om Arise Arise är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att sälja el producerad med egna landbaserade vindkraftverk. Bolagets mål är att år 2017 ha uppfört och förvalta 1 000 MW landbaserad vindkraft varav bolaget äger 500 MW. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.        

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726 E-mail: , www.arisewindpower.seDenna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://news.cision.com/se/arise-windpower-ab/r/aktier-i-arise-ab--publ--handlas-nu-under-kortnamnet-arise,c9426176

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/707/9426176/131159.pdf

Show as PDF