Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Produktionsrekord i april

13:00 / 13 May 2013 Arise Press release

Goda vindar i april resulterade i en elproduktion om cirka 51 200 MWh¹. Utfallet samma månad föregående år var 23 900 MWh.

Bolagets vindkraftparker har sedan driftstart nu levererat över 900 000 MWh miljövänlig el.

    Halmstad den 13 maj 2013 ARISE WINDPOWER AB (publ) (under namnändring till Arise AB (publ))

Informationen är sådan som Arise Windpower AB ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/ eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 maj 2013 kl. 13.00.

För ytterligare information, vänligen kontakta Peter Nygren, VD Arise Windpower AB, +46 706 300 680

  Om Arise Windpower                                                              Arise Windpower är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att sälja el producerad med egna landbaserade vindkraftverk. Bolagets mål är att år 2017 ha uppfört och förvalta 1 000 MW landbaserad vindkraft varav bolaget äger 500 MW. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Arise Windpower AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726 E-mail: , www.arisewindpower.se

¹Inklusive elproduktionen i vindkraftparken Södra Kärra (vilken hyrts ut i sin helhet) var elproduktionen 54 200 MWh under månaden.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://news.cision.com/se/arise-windpower-ab/r/produktionsrekord-i-april,c9413614

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/707/9413614/122038.pdf

Show as PDF