Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Låneavtal om ca 280 MSEK har tecknats med DNB och Swedbank

15:30 / 30 May 2013 Arise Press release

Som tidigare meddelats har bolaget fattat investeringsbeslut avseende 15 vindkraftverk i södra Sverige fördelade på tre projekt.

Baserat på de kreditgodkända lånelöften bolaget erhöll i samband med att investeringsbeslut fattades, har nu låneavtal ingåtts med DNB avseende ett av projekten (ca 150 MSEK) samt med Swedbank avseende de två övriga projekten (ca 130 MSEK).

Byggstart har skett i samtliga projekt som tillsammans beräknas producera ca 87 000 MWh per år.

Driftsättning sker under hösten 2013. Halmstad den 30 maj 2013 ARISE WINDPOWER AB (publ) (under namnändring till Arise AB (publ))

Informationen är sådan som Arise Windpower AB ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/ eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 maj 2013 kl. 15.30. För ytterligare information, vänligen kontakta Peter Nygren, VD Arise Windpower AB, +46 706 300 680 Linus Hägg, Finanschef, +46 702 448 916

Om Arise Windpower      Arise Windpower är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att sälja el producerad med egna landbaserade vindkraftverk. Bolagets mål är att år 2017 ha uppfört och förvalta 1 000 MW landbaserad vindkraft varav bolaget äger 500 MW. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Arise Windpower AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726 E-mail: , www.arisewindpower.seDenna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://news.cision.com/se/arise-windpower-ab/r/laneavtal-om-ca-280-msek-har-tecknats-med-dnb-och-swedbank,c9422025

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/707/9422025/128202.pdf

Show as PDF