Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Elproduktion mars månad - 51,2 GWh

13:30 / 5 April 2013 Arise Press release

Vindarna var normala under mars månad och resulterade i en elproduktion om 51,2 GWh inklusive bolagets andel i Jädraåsparken (19,7 GWh). Utfallet samma månad föregående år var 35,2 GWh.

Under årets första kvartal producerades 126,3 GWh att jämföras med utfallet samma period föregående år vilket var 84,3 GWh.

Halmstad den 5 april 2013

ARISE WINDPOWER AB (publ)

Informationen är sådan som Arise Windpower AB ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/ eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 april 2013 kl. 13.30.

För ytterligare information, vänligen kontakta Peter Nygren, VD Arise Windpower AB, +46 706 300 680  

Om Arise Windpower Arise Windpower är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att sälja el producerad med egna landbaserade vindkraftverk. Bolagets mål är att år 2017 ha uppfört och förvalta 1 000 MW landbaserad vindkraft varav bolaget äger 500 MW. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Arise Windpower AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726 E-mail: , www.arisewindpower.seDenna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://news.cision.com/se/arise-windpower-ab/r/elproduktion-mars-manad---51-2-gwh,c9396548

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/707/9396548/109835.pdf

Show as PDF