Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Årsredovisning 2012 finns nu tillgänglig

11:48 / 28 March 2013 Arise Press release

Arise Windpower AB:s årsredovisning, svensk version, för verksamhetsåret 2012 finns nu tillgänglig för nedladdning och/eller beställning på www.arisewindpower.se. Den engelska versionen kommer att finnas tillgänglig inom några bankdagar.

Halmstad den 28 mars 2013

ARISE WINDPOWER AB (publ)                                                                                                                   

Informationen är sådan som Arise Windpower AB ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/ eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 mars 2013 kl 11.45.

För ytterligare information, vänligen kontakta Peter Nygren, VD Arise Windpower AB, 0706 300 680 Thomas Johansson, CFO, 0768-211 115  

Om Arise Windpower                                                              

Arise Windpower är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att sälja el producerad med egna landbaserade vindkraftverk. Bolagets mål är att år 2017 ha uppfört och förvalta 1 000 MW landbaserad vindkraft varav bolaget äger 500 MW. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Arise Windpower AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726

E-mail: , www.arisewindpower.seDenna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://news.cision.com/se/arise-windpower-ab/r/arsredovisning-2012-finns-nu-tillganglig,c9392988

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Public/707/9392988/b1b96d1b92427e29.pdf

Show as PDF