Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Inbjudan till telefonkonferens i samband med Arise Windpowers bokslutskommuniké 2012

10:00 / 11 February 2013 Arise Press release

Arise Windpowers bokslutskommuniké för 2012 offentliggörs fredagen den 15 februari 2013 omkring klockan 08.00. Samma dag klockan 11.00 hålls en telefonkonferens där Arise Windpowers VD Peter Nygren presenterar rapporten för aktiemarknad och media. Efter presentationen ges möjlighet att ställa frågor. Telefonkonferensen nås på telefonnummer:

Sverige: 08 50 336 420

UK: 08448719470

Konferens ID: 7661051

En presentation kommer att hållas under telefonkonferensen. För att få tillgång

till denna gå in på länk webeventservices.reg.meeting-stream.com/74938 Efter konferensen kommer också en inspelad version att finnas på denna länk.

Halmstad den 11 februari 2013 ARISE WINDPOWER AB (publ)

Informationen är sådan som Arise Windpower AB ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/ eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 februari 2013 kl. 10.00.

För ytterligare information, vänligen kontakta Peter Nygren, VD Arise Windpower AB, +46 706 30 06 80 Linus Hägg, Finanschef Arise Windpower AB, +46 702 44 89 16

Om Arise Windpower                                                              Arise Windpower är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att sälja el producerad med egna landbaserade vindkraftverk. Bolagets mål är att år 2014 ha cirka 700 MW (motsvarande cirka 300 vindkraftverk) i drift eller under byggnation. Arise Windpower är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Arise Windpower AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726 E-mail: , www.arisewindpower.seDenna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/arise-windpower-ab/r/inbjudan-till-telefonkonferens-i-samband-med-arise-windpowers-bokslutskommunike-2012,c9368280

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/707/9368280/90604.pdf

Show as PDF