Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Elproduktion januari månad - 47,9 GWh

09:00 / 15 February 2013 Arise Press release

Elproduktionen under januari månad uppgick till 47,9 GWh, en ökning med ca 50 % jämfört med januari månad föregående år (31,8 GWh). Av detta bidrog bolagets andel i Jädraåsparken med 21 GWh.

Produktionen i södra Sverige var under plan medan Jädraåsparken producerade något bättre än plan.

Halmstad den 15 februari 2013 ARISE WINDPOWER AB (publ)

Informationen är sådan som Arise Windpower AB ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/ eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 februari 2013 kl. 09.00.

För ytterligare information, vänligen kontakta Peter Nygren, VD Arise Windpower AB, +46 706 300 680

Om Arise Windpower Arise Windpower är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att sälja el producerad med egna landbaserade vindkraftverk. Bolagets mål är att år 2017 ha uppfört och förvalta 1 000 MW landbaserad vindkraft varav bolaget äger 500 MW. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Arise Windpower AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726 E-mail: , www.arisewindpower.seDenna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/arise-windpower-ab/r/elproduktion-januari-manad---47-9-gwh,c9371045

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/707/9371045/92707.pdf

Show as PDF